NSDG logo

ABOUT US

LATVIA TOWARDS KNOWLEDGE SOCIETIES OF EUROPE

FORESIGHT SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL RESEARCH

SITE MAPPAR MUMS

LATVIJAS LĪDZDALĪBA EIROPAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ

FORSAITA JOMA LAUKU ATTĪSTĪBAI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PĒTĪJUMIEM

LAPAS KARTE
Forsaita joma lauku attīstībai un lauksaimniecības pētījumiem


2006. gadā pēc Latvijas Zemkopības ministrijas pasūtījuma (Līg. Nr. 310706/S433) Latvijas Zinātņu akadēmija (sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) īstenoja projektu "Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par lauksaimniecības pētījumu stratēģijas izstrādi ar forsaita metodi". Ir publicēti materiāli par projekta forsaita daļas metodoloģiju, darba procesu un sasniegtajiem rezultātiem praktiskajai pielietošanai. saite Pieejams detalizēts ziņojums par vingrinājuma „Forsaits un stratēģiskās plānošanas prasmes lauksaimniecības pētījumu kontekstā” izpildi projekta gaitā. saite

Šis bija pirmais projekta pasūtījums Latvijā, kas tika centrēts uz lauksaimniecības zinātniskās pētniecības attīstību Eiropas Forsaita telpā Eiropas Pētniecības telpas ietvaros, kā arī uz forsaita pētījumu izmantošanu Latvijas lauksaimniecības un lauku politikas atbalstam.

Projekta mērķu sasniegšanai tika pielietotas metodoloģiskās zināšanas un pieredze, kas bija iegūtas LNELS izpētē, zināšanu vadīšanas un forsaita darbā projektos, konferencēs un darbsemināros ES līmenī 2004.-2006.g. saite

2007.gadā pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma tiek izstrādāts pērngada projekta turpinājums: "Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana" (FSTP).
Skat. ziņojumus LLMZA 15 gadu jubilejas kopsapulcē 30.06.2007:
Akad. Baiba Rivža. Par LLMZA 15 gadu darbību un nākotnes izaicinājumiem
Arturs Puga. Zināšanu vadīšana un stratēģiskās inteliģences attīstīšana (forsaita pieeja) lauku uzņēmējdarbībai

Arturs Puga. Atbalsts lauku uzņēmuma nākotnes priekšstatu veidošanai. Prezentācija sanāksmei Zemkopības ministrijā 2007.g. 18. oktobrī.
FSTP forsaita vingrinājums pdf


Pārskats par FSTP projektu 2007.gadā (izpildītājs LZA) 122 lpp., pdf formāts, 5 MB